úterý 26. listopadu 2013

klimatizace

Automatická regulace klimatických podmínek v interiéru. Výroba umělého vnitřního počasí. Klimatizační jednotka vhání do vnitřních prostor ochlazený, navlhčený, pročištěný, dearomatizovaný a v některých případech také jemně parfémovaný vzduch. Čím rychleji vzduch cirkuluje, tím efektivněji se vnitřní prostor očišťuje a ochlazuje. Spolu se vzduchem se ochlazují také lidé, kteří se v interiéru nacházejí. Jejich mysl se osvěžuje. Jejich póry se zavírají. Jejich myšlenky se koncentrují. Koncentrace rozehrává koncert nápadů. Výkonnost narůstá. Nikdo se nepotí. Všichni se cítí báječně. Všichni jsou cool. [Evropan si ohřívá zkřehlé ruce nad rozsvícenou lampou.]Základem účinné klimatizace je dokonalé oddělení vnitřku a vnějšku. Nestálost prostředí může výrazným způsobem ovlivňovat výsledný efekt, proto je třeba zajistit, aby se dveře zbytečně neotvíraly a aby okna zůstala zavřená. Důsledné izolace lze nejlépe dosáhnout pomocí centrálního klimatizačního systému, který prochází celou budovou, od sklepa až po střechu. V ideálním případě se architektura přizpůsobuje požadavkům klimatizace a potrubí je rozvedené do všech místností, aby nevznikaly tepelné mosty. Vnější stěny tvoří skla vsazená do obyčejných rámů nebo zdi obalené izolačním materiálem. Takové řešení je nejen efektivní, ale také levné, protože okna nemusí obsahovat prvky, které zajišťují jejich otvírání, vyklápění, otáčení nebo stahování. I během nejteplejších dnů v roce je možné v interiéru udržovat stabilní teplotu a nehrozí, že by někdo tuto rovnováhu narušil nevhodným větráním. Popisovaný systém lze přirovnat k ledničce. Jediným slabým místem jsou vstupní dveře. S určitou dávkou taktu je možné uživatele naučit, aby za sebou zavírali. Další možnost představuje trvalé omezení vstupu lidí do budovy.