sobota 22. února 2014

Pentagon

Pentagon je rozlehlá kancelářská budova z roku 1943, která slouží jako sídlo Ministerstva obrany Spojených států amerických. Stavbu tvoří pět soustředných pravidelných pětiúhelníkových prstenců, které jsou propojené patnácti příčnými chodbami. Budova má pět nadzemních a dvě podzemní patra. Od okolního světa je oddělená neprůstřelnými, nerozbitnými a zvukotěsnými okny. Ve vnějším prstenci se nachází kanceláře podpůrných složek, které se starají o styk s veřejností, příjem pošty a provoz budovy. Tito lidé se válkou nezabývají, a když už, tak jenom v přeneseném smyslu. V dalším prstenci mají své kanceláře civilisté. Pro většinu civilistů není otázka války a míru hlavní pracovní náplní, tito lidé se věnují mnohem širšímu spektru problémů, logistikou, výpočetní technikou a sítěmi počínaje a ideální velikostí jednoho kopečku zmrzliny konče. Některé z jejich výsledků najdou uplatnění v oblasti vojenství, v níž jsou invence a jistý druh nekonvenčnosti velmi ceněnými parametry, ovšem za jakou cenu. V třetím prstenci sídlí nižší šarže, které slouží jako hrubá síla při vypracovávání válečných plánů. Vyznačují se velkou cílevědomostí a většina z nich se snaží dostat do některého z dalších vnitřních prstenců, ovšem podařit se to může jenom malé části z nich. Nižší šarže jsou nezbytnou podmínkou proveditelnosti většiny operačních plánů. V prostředním prstenci se také nacházejí místnosti, ve kterých se hrají válečné hry a kde adepti vojenství upevňují a zdokonalují své schopnosti řídit různé druhy konfliktů. Čtvrtý prstenec slouží vyšším šaržím, které mají za úkol vypracovávat válečné plány. Válečné plány se předkládají ke schválení generálům, kteří sídlí v nejvnitřnějším prstenci. Pro tento prstenec je typické hluboké ticho. Generálové většinu času meditují a dívají se do Zahrady. Uprostřed Zahrady je stánek, ve kterém se podle oficiálních informací prodávají hotdogy. Jeho centrální poloha naznačuje, že se nejedná o ledajaký stánek s hotdogy, lze si dokonce představit, že je to místo, kde dochází k zásadním rozhodnutím v otázkách války a míru. Tato představa ale může být také zavádějící, protože centrum se často vyznačuje excentricitou. V případně takto symetrické budovy je ovšem nejasné, jakým směrem by měla tato excentricita mířit. Kromě nadzemních podlaží se v budově nacházejí také suterénní prostory. V prvním podzemním podlaží je skladiště zbraní, materiálu, prototypů a neidentifikovaných objektů. Co je v druhém podzemním podlaží, to není známo. Před vstupem do budovy musí návštěvníci projít Návštěvnickým centrem, kde se podrobí důkladné osobní prohlídce. V převážné většině případů zde musí strávit nezanedbatelnou dobu, než je jim dovoleno pokračovat dál. Po budově se obvykle chodí velmi rychle. Do středu Zahrady se lze dostat z kterékoliv části budovy během sedmi minut. K zrychlení přesunu slouží systém výtahů a eskalátorů.Užitná plocha Pentagonu činí 6 636 360 čtverečních stop. Tato plocha je rovna rozloze Vatikánu, ke kterému se může ještě kus přidat. Vejde se do ní dvakrát největší americké nákupní centrum King of Prussia [podle pruského krále Fridricha II. Velikého, který v mládí trpěl pod přísným dohledem svého otce Fridricha Viléma I.; šlo to tak daleko, že se tajně učil hrát na flétnu; později se osobně účastnil nesčetných válek, ačkoliv ho to vyčerpávalo; jednou prý řekl: Kdyby začali moji vojáci myslet, nezůstal by z nich v armádě jediný], které je v Pensylvánii, třikrát užitná plocha mrakodrapu Empire State Building, devětkrát všechna patra Kapitolu, jedenáctkrát základna Cheopsovy pyramidy, 115 krát hřiště amerického fotbalu, 480 krát olympijský plavecký stadión, 41 477 krát standardní dvacetistopý kontejner na přepravu zboží, 276 515 krát americká státní vlajka, která visí na stadiónech během důležitých sportovních utkání, 3 732 952 krát extra velká pizza o průměru 16 palců, 31 794 871 krát podstava krabičky papírových kapesníků Kleenex nebo 152 913 967 krát kompletní sada hlavolamu Instant Insanity.