úterý 4. března 2014

Triangl

Triangl je objekt, který se vznáší nad Washingtonem. Je neviditelný, a neviditelným zůstává i v případě, že se přiblíží k zemi. Dosahuje se toho pravděpodobně pomocí technologie stealth, kterou zbrojní dodavatelé jako Boeing, Northrop Grummman nebo BAE používají k maskování moderních stíhaček. Nelze vyloučit ani to, že je Triangl obalený metamateriály, které dokážou ohýbat paprsky světla, takže se pak zdá, jako by světlu nic nestálo v cestě. Podle dalších zdrojů je Triangl vyrobený z temné hmoty a není vidět, protože temná hmota s naší hmotou neinteraguje. Ať už je použitá technologie jakákoliv, není o jeho přesné poloze známo téměř nic.

Navzdory názvu je Triangl třídimenzionální objekt. Jeho půdorys tvoří trojúhelník. Mnoho lidí si myslí, že tento trojúhelník není rovnostranný, ale rovnoramenný, přičemž ramena jsou kratší než základna. Takový tvar by byl výhodný z hlediska vztlaku. Vyskytly se ale také názory, že to se vztlakem není tak horké, protože ten trojúhelník je skutečně rovnostranný a uprostřed má velkou díru, kolem níž vznikají nebezpečné turbulence, ale která umožňuje propojení Nebe a Země. Vertikální rozměr Trianglu je buď velmi malý, podobně jako u zneviditelňovaných vojenských stíhaček, nebo je naopak velký, a pak se Triangl blíží tetraedru. V takovém případě ho lze považovat za budovu, zvlášť pokud se do něj vejde dospělý člověk ve stoje. Soudí se, že rozměry v horizontálním směru nemohou být příliš velké, protože plovoucí trojúhelníkový ostrov, který by pokrýval velkou část Distriktu, by bylo z technologického hlediska náročné udržet v neviditelném stavu.

Pokud jsou v Trianglu lidé, musí být jeho vnitřní prostory klimatizované, protože pobyt v tomto prostoru je dlouhodobý, možná dokonce trvalý. Klimatizace se samozřejmě neobejde bez interakce s vnějším prostředím. Jakým způsobem lze zajistit neviditelnou klimatizaci je otázka, která zůstává stále otevřená. Většinou se tvrdí, že Triangl obývá vybraná skupina lidí. Je-li to pravda, pak to jsou velice pravděpodobně muži, protože ti se lépe vyrovnávají s dlouhodobou izolací a pobytem v uzavřených prostorech. Je ale možné, že je mezi nimi i několik žen, aby se obyvatelé nenudili a aby byla na palubě nějaká diverzita. Pokud prostor obývá pouze jeden člověk, je udržení dobré psychické kondice ještě těžší. Nemusí to být nutně člověk, můžeme uvažovat o pouhém vědomí, a i to může mít odlišný charakter, než na jaký jsme běžně zvyklí. Nelze vyloučit ani možnost, že v Trianglu nikdo není.

O tom, k čemu Triangl slouží, se také nic neví. Nejpravděpodobnější se jeví varianta, že se jedná o součást amerického obranného systému. Triangl by bylo možné zahrnout do nějaké obdoby operace Looking Glass, která zajišťovala během studené války možnost odvetného jaderného útoku a nepřetržitého vedení i v případě, kdyby byla zničena všechna pozemní velící střediska v Pentagonu, Záložním Pentagonu, Bílém domě, Washingtonu nebo dokonce v celých Spojených státech. Schopnost odvetného útoku musela být zachována i po vypuknutí globální jaderné katastrofy. Nepřetržitá letová pohotovost trvala dvacet devět let, od 3. února 1961 do 24. července 1990, dvacet čtyři hodin denně. Historická paralela ovšem není stoprocentní. Především vyvstává otázka, proč by měl být Triangl zrovna nad Washingtonem. Odpověď lze nejspíš hledat v 80. letech v souvislosti s Hvězdnými válkami a dalšími systémy aktivní obrany, u kterých nezáleží na tom, kde přesně se nacházejí, protože jsou napojené na přístroje na oběžné dráze Země. Pokud vyloučíme obranu, lze také uvažovat o netradičním prostředí pro vědecké experimenty. Jaký druh výzkumu by na Trianglu mohl probíhat, nevíme. Mnozí lidé si myslí, že Triangl neveze žádné přístroje a že na něm nejsou žádní lidé ani jiný typ vědomí, někteří o jeho existenci dokonce pochybují.