čtvrtek 13. března 2014

mřížka Washingtonu

Mřížka Washingtonu je tvořená systémem kolmých ulic, jehož počátek se nachází v Kapitolu na místě prázdné hrobky George Washingtona. [Když George Washington umřel, tak ta hrobka ještě nebyla hotová, a když ji dokončili, tak zas jeho blízcí a obyvatelé Mount Vernononu s přesunem ostatků do Washingtonu nesouhlasili, protože Washington ve své poslední vůli výslovně uvedl, že chce být pohřben ve Mount Vernonu.] Tímto myšleným bodem nula procházejí dvě osy v severojižním a západovýchodním směru, které Distrikt dělí na severozápadní, severovýchodní, jihovýchodní a jihozápadní kvadrant. V severojižním směru jsou ulice číslované, v západovýchodním směru se k rozlišení používají písmena latinské abecedy. Čím větší je vzdálenost ulice od Kapitolu, tím větší má číslo nebo tím dál je její písmeno v abecedě. Kromě čísla nebo písmena se u každé ulice uvádí také kvadrant. Zatímco s čísly není žádný problém, protože jich je pro tyto účely dostatek, písmen je v abecedě jenom konečný počet. Proto byl v Distriktu zaveden rozšiřující systém značení, který rozděluje ulice do čtyř po sobě jdoucích sérií. V první sérii se používají pouze písmena, v druhé dvojslabičná slova, v třetí tříslabičná slova a ve čtvrté rostliny. V severozápadním kvadrantu se tak kupříkladu nachází ulice E (E Street NW, písmeno E), Euklidova ulice (Euclid Street NW, dvouslabičné slovo začínající na E), Emersonova ulice (Emerson Street NW, tříslabičné slovo začínající na E) a ulice Černý bez (Elder Street NW, rostlina začínající na E). V různých částech Marylandu se abecední systém vynořuje nebo mizí, v závislosti na pravidelnosti lokální Mřížky. Jediným místem, které nemá v rámci Mřížky svou adresu, je Kapitol. Místo ulice se v adrese uvádí jenom název a směrovací číslo.

Kromě kolmých ulic jsou v Distriktu také diagonály, které jsou pojmenované po padesáti členských státech a Portoriku, které stát není, pouze teritorium. Washingtonova ulice ve Washingtonu není, stejně tak v Distriktu pochopitelně chybí ulice, která by se jmenovala podle Distriktu. Diagonální ulice spojují důležitá náměstí, na kterých je zpravidla dostatek místa pro monumenty, památníky, vzpomínkové fontány, jezdecké sochy, stojící sochy, sedící sochy, sousoší, zkrátka paměť, protože, vážení přátelé, o paměť tu jde především.Mřížku Washingtonu vymyslel Pierre Charles L’Enfant, nějak to rozrýsoval a rovnou zavedl i značení, které zůstalo až doteď. Později se zjistilo, že ten systém úplně nesedí, v Distriktu například není žádná ulice J. Někdo přišel s tím, že L’Enfant měl potíže s předsedou Nejvyššího soudu Johnem Jayem, prý s tím měla něco společného také jeho žena, ale protože se L’Enfant nerad pral, tak se soudci pomstil tím, že vynechal jeho písmeno, ale kdoví, jak to bylo, protože lidský trable jsou nekonečný, zrovna v tomhle jsme hodně kreativní. Navíc je mnohem pravděpodobnější, že se písmeno J nepoužilo, protože v té době ještě nebylo úplně zavedené, často se pletlo s písmenem I, dokonce ani prezident Jefferson občas nevěděl, jak se jmenuje, a tak se L’Enfant rozhodl, že to písmeno vynechá, aby z toho nebyl zmatek. O tom, že by mohl na J zapomenout, se nikdo nezmiňuje.

Kromě J chybí i X, Y a Z, a o tomhle se zase říká, že L’Enfant Mřížku schválně rozkreslil tak, aby směrem na jih došel těsně před písmeno X, ale aby to X nemusel použít, protože tohle písmeno označuje Syna Božího, po kterém se prostě ulice jmenovat nemůže. V některých částech města zmizela ulice A nebo B, protože se postupem času přejmenovaly na něco jiného. Z B se stala na severozápadě Ústavní ulice (Constitution Avenue NW), na jihozápadě ulice Nezávislosti (Independence Avenue SW), z ulice A je Jeffersonova (Jefferson Drive SW) nebo Madisonova (Madison Drive NW).

Měnit původní L’Enfantův systém se pokoušelo hodně lidí, ale nikomu se to nepodařilo. Třeba soudci Alexandru B. Hagnerovi připadalo, že ta písmena jsou nudná a že by se místo toho měly západovýchodní ulice blízko Kapitolu jmenovat po prezidentech, viceprezidentech, ústavních soudcích, členech kabinetu a důležitých vojenských osobnostech. Když ale nemohl přijít na nikoho od I, tak to vzdal.