sobota 14. prosince 2013

parkoviště

Druhý archetyp amerického města. Topologie Parkoviště se přizpůsobuje automobilovému provozu a podřizuje se jeho směrům a rychlostem. Parkoviště není na rozdíl od Mřížky dokonale průchozí. Vedlejší ulice svádějí dopravu na hlavní tepnu. Překonání vzdálenosti mezi dvěma blízkými místy se proto může stát složitým problémem, zvlášť pokud nejsou sousední ulice navzájem propojené kolmou příčkou. V takovém případě získává chodec oproti automobilu jistou výhodu, protože může procházet cizími zahradami, přelézat ploty nebo se může prodírat křovím.Principy fungování Parkoviště lze nejlépe pochopit na příkladu skutečného parkoviště. Kupříkladu je hned zřejmé, že provoz na parkovišti zdržují a brzdí především chodci. Chodec je anarchistický element: nerespektuje dopravní značky, přechází na červenou, motá se mezi automobily a svou přítomností jim vnucuje pomalou rychlost.

Podobnou úlohu jako chodec na parkovišti hraje v rámci města výletník. Jeho procházka obvykle začíná před rodinnným domem na předměstí nebo u východu z metra. Předpokládejme, že si výletník vybral zajímavý cíl. V okamžiku, kdy se nemusí prodírat křovím a kdy zároveň neprochází cizími zahradami a nepřelézá ploty, se nevyhnutelně stává součastí provozu. Jelikož je jeho cíl důležitým společenským, duchovním a turistickým bodem v rámci struktury města, je pravděpodobné, že se k němu stejnou cestou bude ubírat mnoho dalších lidí, kteří ale zpravidla pojedou autem. Z toho lze usoudit, že se cíl nachází v těsné blízkosti některé z hlavních tepen. Na hlavních dopravních tazích ale obvykle chybí chodník. V lepším případě je chodník na druhé straně silnice. Výletník proto na nečekaným místech přechází z jedné strany na druhou, na křižovatkách mačká tlačítko pro chodce a mnoha jinými způsoby narušuje plynulost provozu.

Když se konečně ocitne blízko cíle, je pravděpodobné, že bude muset využít úzkou příjezdovou komunikaci, na které samozřejmě žádný chodník není a která vede na rozlehlé parkoviště. S pravděpodobností jedna ku jedné půjde v protisměru.