pátek 14. února 2014

sémiotická mapa Washingtonu

Průzkum Washingtonu z hlediska systémů odkazování a symbolického uchopování.Ústředním prvkem znakového systému Washingtonu je travnatý pruh mezi Kapitolem a Washingtonovým památníkem nazývaný Mall. Někdy bývá Mall chápán o něco šířeji jako pás táhnoucí se od Kapitolu až k Lincolnově památníku. Součástí Mallu jsou muzea, jako je Muzeum přírodní historie, Národní muzeum letectví a kosmonautiky nebo Národní muzeum amerických indiánů, která se nacházejí po obou stranách travnaté plochy. Na vnějším okraji tohoto prostoru se nachází Kapitol a Bílý dům.

Mall se na pohlednicích vyskytuje podobně často jako Kapitol nebo Bílý dům, zato ale nepoměrně častěji než Arlingtonský národní hřbitov nebo Pentagon. Arlingtonský národní hřbitov i Pentagon jsou navíc mimo vykousnutý diamant Distriktu, takže by se z formálního hlediska neměly považovat za součást Washingtonu. Stará pošta nemůže být dostatečně výrazným symbolem Washingtonu, už proto, že se z ní v nejbližší době pravděpodobně stane hotel. Národní sloupy také na pohlednicích nebývají, nikdo totiž o nich neví. Rozhodně by jim prospělo, kdyby se přesunuly z Národního arboreta někam blíž centru. Z výše uvedeného vyplývá, že Mall a jeho přilehlé okolí je nejen důležitým, ale také jedinečným znakem, který zastupuje Washington jako celek. Při jeho užití nehrozí téměř žádné nedorozumění.

Mall původně označoval promenádu, po které se lze procházet nebo korzovat. Dnes se toto slovo mnohem častěji pojí s rozlehlými nákupními středisky nebo hypermarkety. Jedná se samozřejmě o mnohem mladší význam, který ale původnímu pojetí nijak neodporuje. Nákupní prostor se projektuje tak, aby v něm spotřebitel trávil všechen volný čas, a zpravidla se v něm dá také korzovat. Travnatý Mall proto odkazuje také na tento svět pokročilé spotřeby, a tím se přibližuje mentalitě současného Američana.

Důležitým rysem Mallu je jeho rozlehlost. Ať se návštěvník postaví do kterékoliv části, prostor, který se před ním otevře, bude ohromný. Podobně obrovská jsou i muzea, takže se nelze ubránit pocitu, že Mall je ve skutečnosti navržen pro obry, kteří ještě nepřišli, ale přijdou. Jedním z nejlepších vzorů pro příští rasu velikánů je socha Abrahama Lincolna v Lincolnově památníku. Sedící Lincoln měří na výšku asi 5.8 metru. Polovina jeho figury je uvolněná a přátelská, druhá je napjatá a odhodlaná. Pravá ruka se drží opěradla a je roztažená, levá je sevřená v pěst.

Mall je nepřehlédnutelným způsobem prázdný. Nemá žádné centrum, ke kterému by turisté a návštěvníci mohli směřovat. Jeho jádro tvoří tráva a vzduch, a nic víc. Jedná se o virtuální prostor, který může být na přechodnou dobu zaplněn nafukovacími objekty, hráči fotbalu nebo demonstranty. Jeho proměny ale nejsou nikdy trvalé. Tím se toto prázdné jádro odlišuje od muzeí, které jsou rozmístěny po jeho obvodu a jejichž trvanlivost je podpořena odkazy na starou řeckou architekturu. Jádro Mallu se pokaždé znovu vrací k trávníku a čerstvému vzduchu, své prvotní prázdnotě.

Mall je vstřícný vůči sportu a hrám. Hraje se tu fotbal nebo frisbee, staví se tu sněhuláci. Mall je přímým dědicem kultury neformálnosti, soutěživosti a zdravého životního stylu, které jsou pro Ameriku typické.

Válka je dnes na Mallu přítomná v podobě válečných památníků, které se nacházejí v severozápadní parkové části. Až do konce 60. let zde stály přechodné kancelářské budovy Main Navy and Munitions Building z roku 1918. Main Navy Building byla ústředím Námořnictva, Munitions Building sloužila Ministerstvu války, které se až v roce 1943 přesunulo do nově postaveného Pentagonu. Komplex byl zbouraný v roce 1970. Na jeho místě se dnes nachází památník války ve Vietnamu.

Nelze se ubránit dojmu, že tyto pravoúhlé válečné struktury jako jediné dokázaly úspěšně zaplnit prázdnotu Mallu. Je možné, že právě ony jsou tím, co tu tak výrazně, hlasitě a nepopiratelně chybí.