pátek 22. listopadu 2013

nepřeložitelné slovo

Černobílý tvor proměnlivého vzhledu. Noční můra překladatele. Kouše, saje krev a přenáší nespavou nemoc.Leader je člověk, který způsobuje pohyb skupiny vpřed. Může ji buď vést, nebo jí může být následován. V dnešní době se upřednostňuje první způsob. V češtině se významem nejvíce přibližuje vůdce, jeho použití je ale v naprosté většině případů vyloučené. Jistou alternativu by mohl představovat náčelník nebo vodič, ani jedno z těchto slov se ale zatím na abstraktní úrovni neujalo. V konkrétních situacích se význam slova leader tříští mezi ředitele, dirigenty a vedoucí skautských výprav. Naopak zcela nevhodným překladem je odvodňovací žlab a okapová roura.

Significant other je osoba stejného nebo opačného nebo jakéhokoliv jiného pohlaví, která zaujímá významné postavení v životě jednotlivce tím, že s ním sdílí postel nebo byt nebo představy o životě. V poslední době se stává stále oblíbenějším doprovodem na společenských událostech, kde nahrazuje tradiční, ale poněkud zastaralé společníky, jako je manžel nebo manželka, milenec nebo milenka, snoubenec nebo snoubenka, přítel nebo přítelkyně, partner nebo partnerka, spřízněná duše, lepší polovička, osoba opačného pohlaví obývající společnou domácnost, osoba opačného pohlaví a vyššího věku obývající společnou domácnost, která nemá v úmyslu upevňovat společné soužití svatbou, protože máme rozum, a teď je to už stejně jedno, nebo osoba jakéhokoliv pohlaví, jakéhokoliv věku a jakékoliv orientace obývající kteroukoliv domácnost a přespávající v kterékoliv posteli, která nemá v úmyslu upevňovat cokoliv, ať už vztah nebo pouhé soužití, včleněním do rigidních společenských struktur manželství nebo partnerství.

Adjektivem convenient se označuje všechno, co je přiměřené, snadno dostupné, jednoduché, praktické a pohodlné. Provázanost dílčích významů je tak úzká, že v některých případech nelze říct, který z nich je upozaděn a který je naopak dominantní. Mimoděk se tím vyjadřuje postoj moderního člověka, který kolem sebe vytváří přiměřené, snadno dostupné, jednoduché, praktické a zároveň pohodlné univerzum prožitků, protože nic jiného mu nedává smysl. Ponořen do omáčky ryzí praktičnosti moderní člověk jí jídlo z fastfoodu, které ho rychle a spolehlivě zasytí. V klimatizovaném prostředí rodinného domu moderní člověk čeká na příchod hurikánu. V pohodlných běžeckých botách od firmy s třemi pruhy moderní člověk běží vstříc jednoduchému a snadno dostupnému osudu.

Decomposition book je post-konzumní zápisník pro dospělé vyrobený z recyklovaného papíru, sójového inkoustu a bioplynu. Na rozdíl od composition notebook, zápisníku pro děti a dospívající, není jeho součástí tabulka s malou násobilkou, tabulka převodů mezi americkými běžnými jednotkami a metrickými jednotkami, tabulka rozlišovacích znaků mezi slonem africkým a slonem indickým, tabulka amerických prezidentů ani školní rozvrh. Decomposition book lze použít k zaznamenání přechodných dojmů, zbytečných nápadů, nesplněných přání, nevyslovených vět, nevysvětlených slov, příležitostných konverzací, zahozených příležitostí, skutečných vzpomínek, letmých setkání, těžkých kocovin, hybridních neuróz a plíživých depresí, ztracených adres, smazaných telefonních čísel a zapomenutých jmen. Po dopsání jej lze bezpečně a trvale zrecyklovat.

No problem je neformální odpověď na zdvořilé poděkování. Výraz není vhodné chápat doslova. Fráze se už dávno zbavila původního významu a nyní se pohybuje někde mezi standardním "není zač" a výrazy "klidně přijď znovu", "doufám, že to bude fungovat", "tohle dělám už deset let, takže to mám zmáklý" a "můžeš se mnou počítat". V některých případech no problem nahrazuje konverzaci, která by jinak pokračovala dalšími deseti složitě strukturovanými větami. V kontinuitě rozhovoru vzniká proluka. Mnohé zůstává nevysloveno, odpověď "no problem" svou nelogičností brání tomu, aby se tato díra zaplnila. Konverzační díry s rozostřeným významem přispívají k zrychlování společenského styku.

Public policy je veřejná politika. Veřejná politika vychází ze systematického zkoumání společnosti a jejích mechanismů fungování. Na základě analytické práce svých poradců formulují političtí aktéři hlavní priority, nezbytné kroky a zákonná opatření, která se stávají motorem společenských změn a vodítkem při rozhodování vlády, státní správy a legislativy. Důležitou součástí veřejné politiky je kritika uskutečněných rozhodnutí a anticipace následků použití té či oné strategie z hlediska společnosti i jedince.

Decision-maker je osoba, která se rozhoduje mezi několika alternativami. Rozhodnutí předchází systematické zkoumání všech variant z hlediska možných předpokladů a předpokládaných výsledků. Rozhodnutí zpravidla nelze vrátit, proto je za ně decision-maker zodpovědný, což platí především tehdy, když je osoba politickým aktérem.