pátek 31. ledna 2014

lingvistická mapa Washingtonu

Mapa výrazů, které se užívají nebo užívaly pro označení současného hlavního města Spojených států amerických.Za úplný název lze považovat Washington, District of Columbia, zkráceně Washington, D.C. nebo Washington, DC. Toto označení se vyskytuje v oficiálních dokumentech. V běžné řeči ho používají Američané, kteří ve Washingtonu nebydlí a nemají k němu výraznější citovou vazbu. Podobně často se lze setkat s výrazem District of Columbia, psáno D.C. nebo jenom DC, protože je to kratší, Američané mají rádi akronymy a navíc Washington není město, viz dále. Obyvatelé Washingtonu říkají jenom District. Většina Evropanů si vystačí s Washingtonem, což může vyvolat zmatek, protože kromě Washingtonu, D.C. existuje také stejnojmenný stát na západním pobřeží a stejnojmenná města v Connecticutu, Georgii, Illinois, Indianě, Iowě, Massachusetts, Missouri, New Hampshiru, New Jersey, Nové Karolině, Pensylvánii a Virginii, o mnoha dalších samozvaných komunitách ani nemluvě.

Washington je hlavním městem a federálním distriktem zároveň. Tato dvojjakost je přímým důsledkem toho, že Washington vznikl na zelené louce jako město s dopředu vytyčeným územím. Původní plán nakreslil George Washington, měl to být čtverec o rozloze deseti čtverečních mil postavený na špičku, tak trochu jako diamant. Území federaci věnovala Virginie a Maryland. Na konci 18. století se hlavní město označovalo jako The City of Washington in the Territory of Columbia. Z Teritoria se velmi brzy stal Distrikt. V té době byl součástí Distriktu také Georgetown, který byl samostatným městským celkem a do hlavního města nepatřil. Columbia odkazuje ke Kolumbovi, ale protože země je vždycky žena, zvolila se feminizovaná forma Kolumbova jména. Láskyplné označení Spojených států jménem Columbia bylo populární především v 19. století, dokladem může být vlastenecká píseň Hail, Columbia. V polovině 19. století Distrikt vrátil Virginii část svého území. Město The City of Washington bylo zrušeno, stejně jako Georgetown a všechno, co z Distriktu zůstalo, se stalo Washingtonem, DC.

Rozpor mezi městem a územím stále trvá. Jekoliž Distrikt není město, nemůže přímo nakládat s lokálními zdroji a jeho rozpočty musí schvalovat Kongres. V případě, že nedojde k schválení federálního rozpočtu a nastane shutdown, přestanou se z Mallu odvážet odpadky, protože není z čeho platit popeláře. Jelikož Distrikt není stát, jeho obyvatelé se nemohou účastnit voleb do Kongresu, proti čemuž čas od času neúspěšně protestují. Vyskytly se názory, že by se z Distriktu měl udělat nový stát nebo že by se měl stát znovu součástí Marylandu.

Urbanista Pierre Charles L'Enfant, který Washington v 18. století navrhl, vymyslel název Washingtonople, který se naštěstí nikdy neujal.

Neoficiálně se Washington označuje jako nakousnutý diamant, mramorové město, Nová Akropolis, Nový Řím, bílý sarkofág, pupek světa a střed vesmíru. Středem vesmíru bude Washington tak dlouho, dokud na Elipse před Bílým domem nezačnou přistávat miniaturizovaní Číňané na miniaturizovaných Nefritových králících.