úterý 7. ledna 2014

nevysvětlitelné předměty

Předměty, které k něčemu slouží, jejichž způsob použití ale není možné ani po delším prohlížení spolehlivě určit. Zpravidla se vyskytují v odlehlých koutech budov, popřípadě v sklepech a garážích rodinných domů. Překážejí, protože nikdo neví, co má s nimi dělat. Existenciální nejistota, jíž jsou vystaveny, kolem nich vytváří auru nedotknutelnosti. Nelze je uklidit ani vyhodit. Jsou osamělé. Jejich pojmenování je provizorní a žádným způsobem nevystihuje důvod, kvůli kterému byly na svém místě odloženy a zapomenuty.Krabice s klidem jsou vyrobené ze dřeva. Na boku mají nápis C.A.L.M. Tento akronym lze vyložit mnoha způsoby, a to především jako Computer Assisted Learning Method (metoda asistované výuky počítačů), Child Abuse Listening Mediation (zneužití dětské mediace při poslechu), Circumpolar Active Layer Monitoring (obtočnové sledování aktivních vrstev), Consistency As Logical Monotonicity (konzistence skrze logickou monotónnost) a Campaign Against Living Miserably (kampaň proti životu pod psa). Krabice s klidem se nacházejí na chodbách a v suterénním prostorách Knihovny Kongresu v několika různých formách, mezi nimiž se nejčastěji opakují ty, které mají rozbité držadlo, ty, které mají držadlo v pořádku, ale mají rozbitou nádobu, a ty, které nemají rozbité držadlo ani nádobu, ale přesto jsou mimo provoz.

Bezpečnostní rukavice jsou součástí výbavy některých výtahů. Nejčastěji se vyskytují v mrakodrapech, mohou se ale objevit i v méněpodlažních budovách, pokud jejich výtahy trpí častou poruchovostí. Jedna bezpečnostní rukavice musí být umístěna na viditelném místě v kabině. Pokud se přetrhnou nosná lana, ze stropu se automaticky vysune také druhá bezpečnostní rukavice. Brzdný mechanismus mezitím automaticky zastaví kabinu v pohybu. V těchto nepravděpodobných, ale nikoliv vyloučených případech je cestující povinen nasadit si obě rukavice na ruce a stisknout tlačítko, které ho spojí s dispečerem. Jakmile ho dispečer vyzve k opuštění kabiny, cestující odklopí stropní část kabiny a s nasazenými bezpečnostními rukavicemi šplhá vzhůru výtahovou šachtou.

Vánoční ozdoba z Bílého domu je zabalená v úhledné krabici z tvrdého červeného kartonu. Dno krabice je zpevněno zeleným polstrováním, které chrání pozlacené části před poškozením. Do zdobného rámu je vložen medailon s historickou fotografií Bílého domu. Ústředním motivem fotografie je jilm, který v roce 1913 zasadil na východní straně Bílého domu prezident Woodrow Wilson. Osamělý strom je symbolem naděje a míru. Prostá zahrada, která jilm obklopuje, vyjadřuje touhu po jednoduchosti a harmonii. Fotografie byla pořízena z mírného podhledu. Na zadní straně ozdoby je citát z proslovu, který prezident Wilson přednesl v roce 1917, aby získal podporu Kongresu pro vstup Spojených států do první světové války. Červená stuha umožňuje pověšení ozdoby na vánoční stromeček, může ale sloužit také jako zajímavý dekorativní prvek, zvlášť pokud ozdoba zůstane v krabici. Ozdoba je velmi těžká, a proto je sporné, zda ji lze bezpečně zavěsit, aniž by se tím ohrozila stabilita vánočního stromečku. V průběhu vánočních svátků bývá ozdoba vystavena v otevřené krabici na vhodném místě.

Rukavice na prsty jsou vyrobeny z příjemného a nealergického materiálu, který má podobné vlastnosti jako latex. Díky své elastičnosti dokážou těsně obemknout prst, a tím ho chrání před nečistotami, infekcemi a poškozením. Pokud je před nasazením prst ošetřen krémem, zůstane i po delší době hebký a vláčný. Rukavice se vyrábějí ve třech velikostech, pro malé (malíček), střední (prsteníček, prostředníček, ukazováček) a velké prsty (palec). Délku lze upravit zastřihnutím otevřeného konce. Pokud je potřeba zvýšit ochranu vůči vnějšímu prostředí, lze aplikovat dvě nebo tři vrstvy rukavic najednou. Zvětšení počtu vrstev nemá vliv na pohyblivost prstů. Citlivost zůstává zachována, díky čemuž mohou prsty snadno uchopovat i ty nejmenší předměty. Rukavice se hodí pro běžné noční nošení. Často se navlékají na všechny prsty, kterých je deset. Pro takové příležitosti je vhodné mít dopředu připravenou dostatečnou zásobu. Rukavice se dodávají v průhledné krabici, která uživateli umožňuje udržovat přehled o tom, kolik rukavic mu nebo jí ještě zbývá.

Dóm je posilovač stisku ve tvaru kupole Kongresu. Slouží k zpevnění dlaňových a prstových svalů. Traduje se, že jeho tvar navrhl v 70. letech během příprav na další kolo jednání o omezení strategických nukleárních zbraní jeden z členů vyjednávacího týmu Richarda Nixona. Rozhovory se konaly v Moskvě. Dóm byl používán především americkými vojenskými poradci, kteří si díky němu po celou dobu udrželi pevný stisk. Na sovětské straně posilovače vyvolaly závist. Leonid Brežněv nařídil, aby byl zahájen vývoj gumových posilovacích pomůcek pro armádu. Jednomu sovětskému generálovi se prý posilovače zalíbily do té míry, že si jeden ukradl a potají ho používal. Jednání byla úspěšná a 26. května 1972 Richard Nixon a Leonid Brežněv podepsali smlouvy ABM a SALT I.