čtvrtek 2. dubna 2015

o geometrii

Město musí mít dobrou geometrii, aby se řeky nevylévaly z břehů, aby se rybníky nevyprazdňovaly a aby odrazové nádrže měly klidnou hladinu, na kterou když se podíváš, tak se ani nehne, protože jenom v nehybném odrazu můžeš zahlédnout sebe, jinak to budou jenom vlny, čáry, rozmazané skvrny. Město musí mít dobrou geometrii, aby v něm nebylo možné jít zároveň nahoru i dolů, aby v něm lidé nechodili pozpátku, aby mohli zamířit správným směrem, a když se tím směrem vydají, tak aby také někam došli, protože bez toho by to k ničemu nebylo. Město musí mít dobrou geometrii, aby se v něm lidé nemohli ztratit, a když se ztratí, tak aby se zase co nejrychleji našli, jinak by se nikdy nemohli dostat z práce domů a z domova zase do práce, celé noci by se toulali po ulicích, spali by na kanálech nebo pod mosty, a to by nevypadalo dobře. Město musí mít dobrou geometrii, aby v něm nebyl zmatek, protože jinak by se v něm lidé zbláznili, nikdo by nevěděl, kde je nahoře a kde dole, kde je konec a kde začátek, a v takovém městě by se nedalo rozumně žít. Město musí mít dobrou geometrii, aby každý věděl, jak vypadá pravý úhel, jak rozeznat kružnici od elipsy a jak obejmout čtverec kruhem a kruh čtvercem tak, aby z toho kruhu nic nezbylo, protože jenom kruh, který lze uzavřít, je také možné nakreslit. Město musí mít dobrou geometrii, aby každý poznal trojúhelník, v jehož vrcholech je Otec, Syn a Duch Svatý, což znamená, že Bůh je jenom jeden, ale dohromady jsou také tři, takže je pro jednoduchost lepší předpokládat, že Bůh je trojúhelník, ostatně není jediný důvod, proč by to mělo být nějak jinak.