pondělí 27. dubna 2015

o hranici

Město musí mít hranici, aby se mohl rozlišit vnitřek a vnějšek, protože jenom tak lze stanovit, kdo je místní a kdo je cizí, aby se místní mohli dostat dovnitř a aby cizí zůstali venku, protože stejně nemají ve městě co dělat. Město musí mít hranici, aby se na ní mohly vztyčit hradby a aby se na těch hradbách postavily věže a aby se po obvodu rozmístily posádky, které budou chodit po hradbách a střílet z věží, aby se mohlo město ubránit proti vnějším nepřátelům, kterým na městě nezáleží, chtějí ho jenom vyplenit, dobře se najíst a napít a potom ho od základů zbořit. Město musí mít hranici, aby se dalo neprodyšně uzavřít a aby bylo možné sledovat, kdo kam chodí a co s kým dělá, aby byl ve městě pořádek a aby se zažehnaly nepokoje ještě předtím, než vzniknou, protože nic není nebezpečnější než vnitřní nepřátelé během nepokojů.

Město musí mít hranici, aby se k němu bylo možné přiblížit a aby se dalo obklíčit a vyhladovět, aby bylo možné najít místa, na kterých se rozmístí děla a odkud se bude pálit proti hradbám, protože jenom město, jehož hranice jsou narušené, je možné dobýt.

Město, které nemá hranice, je nedobytné.