neděle 2. srpna 2015

vnitřní hranice Washingtonu

Až se z Distriktu stane stát Nová Kolumbie, ve Washingtonu DC vznikne vnitřní hranice. Hranice povede od severního výběžku památečního ostrova Theodora Roosevelta směrem na východ k západnímu břehu řeky Potomac. Po břehu řeky bude pokračovat jižně k severnímu cípu Kennedyho centra, odtud podél jeho severní hrany k ulici E severovýchodně a následně po ulici E až ke křižovatce s 18. ulicí severovýchodně. Odtud hranice povede směrem na jih ke Constitution Avenue, po Constitution Avenue směrem na východ k 17. ulici severozápadně, dále na sever k Pennsylvania Avenue, potom na východ k Jackson Place severozápadně, odtud na sever k ulici H severozápadně a po ulici H na východ k Madison Place severozápadně. Po Madison Place hranice povede na jih k Pennsylvania Avenue, po Pennsylvania Avenue na východ k Patnácté ulici severozápadně, odtud stále jižním směrem k Pennsylvania Avenue Northwest, po Pennsylvania Avenue jihovýchodně k John Marshall Place a potom na sever k ulici C severozápadně. Po ulici C Street povede na východ k Třetí ulici severozápadně, po Třetí ulici se stočí severně k ulici D Street severozápadně, po ní na východ k Druhé ulici severozápadně, potom jižním směrem ke křižovatce Constitution Avenue s Louisiana Avenue a po Louisiana Avenue severovýchodně k ulici North Capitol. Po ulici North Capitol povede hranice severně k Massachusetts Avenue, po Massachusetts Avenue jihovýchodně až na Union Square, potom po ulici F východním směrem k Druhé ulici severovýchodně, po ní jižně k ulici D severovýchodně, po ulici D směrem na západ k První ulici severovýchodně, po První ulici směrem na jih k Maryland Avenue, potom směrem na sever a východ po Maryland Avenue k Druhé ulici severovýchodně a po ní jižně k ulici C. Po ulici C povede směrem na západ k New Jersey Avenue, odtud stále jižním směrem k ulici D severovýchodně, potom na západ k Washington Avenue a severovýchodně k ulici E severovýchodně, odkud se odkloní na západ ke křižovatce Washington Avenue a ulice South Capitol. Po Washington Avenue povede hranice severozápadně k Druhé ulici jihozápadně, potom na jih k Virginia Avenue, po Virginia Avenue západním směrem k Třetí ulici jihozápadně, dále na sever k ulici C Street jihozápadně, na západ k Šesté ulici jihozápadně a po Šesté ulici na sever k Independence Avenue. Odtud se hranice posune na západ k Dvanácté ulici jihozápadně, odtud na jih k ulici D jihozápadně, odtud na západ k Čtrnácté ulici jihozápadně a potom směrem na jih až doprostřed Washingtonova kanálu. Následně hranice povede středem kanálu až k bodu, který je na západ od severní hranice pevnosti Fort Lesley McNair. Zde se přesune na východní okraj Washingtonova kanálu, odtud povede po východním břehu až k soutoku s řekou Anacostia a potom po severním břehu řeky až k mostu na Jedenácté ulici. Na východním břehu řeky Anactostia hranice povede až k soutoku s řekou Potomac, odtud jižně po východním břehu řeky až k současné hranici Distriktu s Virginií a odtud severním a západním směrem po hranici s Virginií až do počátečního bodu.Vytyčená hranice z nového státu Nová Kolumbie vyjme federální monumenty, Bílý dům, Kapitol, budovu Nejvyššího soudu a všechny federální, správní a soudní budovy v blízkosti Mallu a Kapitolu. Všechny ulice na hranici Nové Kolumbie a Distriktu se automaticky stanou součástí Distriktu, včetně sporných chodníků a obrubníků.